Tiêu dùng Số người Nhật xuất cảnh trong tháng 4: 890.000 người , bằng một nửa so với năm 2019, tốc độ tăng trưởng trì trệ.

Tiêu dùng Số người Nhật xuất cảnh trong tháng 4: 890.000 người , bằng một nửa so với năm 2019, tốc độ tăng trưởng trì trệ.

thumb_w800_ca3bb445-16a0-4510-9ad8-2882362f41f6.jpg


Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), ước tính số người Nhật xuất cảnh khỏi Nhật Bản vào tháng 4/2024 là 888.800 người, giảm 46,7% so với năm 2019 (con số thực tế trong tháng 4/2019 là 1,66 triệu người). Năm 2024, tốc độ tăng trưởng so với năm 2019 đang có xu hướng phục hồi kể từ tháng 1, phục hồi về mức giảm 36,8% trong tháng trước nhưng trì trệ trong tháng 4. Đây là mức tăng 58,7% so với năm 2023 (số người thực tế tháng 4/2023 là 560.183 người).

Theo dữ liệu hàng không OAG, số chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay lớn trong nước (Narita, Kansai, Haneda, Fukuoka, Nagoya và Sapporo) trong tháng 4/2024 giảm 9,8% so với năm 2019 xuống còn 19.311 chuyến (2.109 chuyến). Số ghế giảm 7,7% xuống còn 4.540.457 ghế (giảm 380.521 chuyến bay). Số chuyến bay và số ghế cũng phục hồi chậm so với năm 2019 nhưng có xu hướng giảm nhẹ kể từ tháng 3.

Tính theo sân bay, sân bay Haneda (số chuyến bay tăng 27,7% lên 4.468 chuyến, số ghế tăng 21,9% lên 1.106.989 chỗ), cả số chuyến bay và số ghế đều tăng, sân bay Fukuoka (số chuyến bay tăng 7,5) % lên 1.840 chuyến bay, (Sức chứa chỗ ngồi tăng 11,0% lên 394.937 chỗ ngồi) Số lượng chỗ ngồi tăng hai chữ số so với thời điểm trước Corona. Tại Sân bay Narita, số lượng chuyến bay không thay đổi so với tháng trước, nhưng tại Sân bay Quốc tế Kansai, Chubu và New Chitose, cả số chuyến bay lẫn số ghế đều giảm.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top