Tăng cường quảng bá hình ảnh VN tại Nhật Bản

Tăng cường quảng bá hình ảnh VN tại Nhật Bản

Ngày 13/7, chính quyền quận Sibưya, Tôkiô, Nhật Bản, đã mời Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Chu Tuấn Cáp tới nói chuyện về Việt Nam nhằm giúp người dân nước này hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Chu Tuấn Cáp đã giới thiệu tóm tắt với bạn bè Nhật Bản về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đại sứ cũng khkẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu.

Những người tham dự nói chuyện đã được xem băng ghi hình giới thiệu về thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam
(TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top