Thành ngữ tiếng Nhật 3: 明日の百より今日の五十

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
明日の百より今日の五十 : không nên thả mồi bắt bỏng (đừng quá tham lam, viễn vông)

• 明日の百より今日の五十。 ;《諺》
Fifty today is better than a hundred tomorrow.
• 今日の一つは明日の十に勝る。/明日の百より今日の五十。 ;《諺》
One today is better than ten tomorrow.
• 手の中の一羽の鳥はやぶの中の二羽に値する。/明日の百より今日の五十 ;《諺》
A bird in the hand is worth two in the bush.
 

Điểm tin

Top