Thành ngữ tiếng Nhật 5

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
LỖ NHỎ ĐẮM THUYỀN (ĐỪNG COI THƯỜNG CHUYỆN NHỎ, CÓ THỂ GÂY HỌA LỚN)

• 小さな火の粉は、大火事の元。/小さいからといって、侮ってはいけない。
Of a small spark, a great fire.
• 小さな火ほど、大量の穀物をなめ尽くす。/小さいからといって、侮ってはいけない。
A little fire burns up a great deal of corn.
 

Sahi

New Member
Ðề: thành ngữ 5

một câu thành ngữ rất wen thuộc mà hầu như ai cũng biết nay được biết thêm bằng tiếng nhật rất là hay
 

MyDyingDoom

New Member
Ðề: thành ngữ 5

Hình như bị lỗi font hay sao ấy, tôi cứ thấy mấy dấu ? ở trong câu. T___T Sửa cách nào đây? Là do font của bạn hay máy của tôi nhỉ?
 
Top