Thay đổi về luật dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật

Thay đổi về luật dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật

Kể từ tháng 10 năm 2007 này luật dành cho người nước ngoài đang làm việc tại công ty Nhật có thay đổi 1 chút ít như sau:
-Việc kiểm tra của cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ gắt gao hơn.
-Các công ty thuê người nước ngoài phải trình báo với Hello Work(tổ chức thúc tiến việc làm) của địa phương.
-Việc chi trả lương bổng phải có chứng cớ rõ ràng.
-Việc tham gia bảo hiểm dành cho nhân viên người nước ngoài sẽ bị xét chặt hơn(Nếu không tham gia sẽ có thể ảnh hưởng đến lần gia hạn visa tiếp theo)

Do vậy bạn nào đang hay chuẩn bị qua làm cho các công ty Nhật thì nên nhắc nhở họ những điều trên kẻo lại rắc rối về sau.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top