thỏa thuận cơ bản trong đàm phán song phương Nhật Bản - Việt Nam

thỏa thuận cơ bản trong đàm phán song phương Nhật Bản - Việt Nam

1. Ngày 9 tháng 6, trong chuyến thăm Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Machimura đã hội đàm cùng Thủ tướng Phan Văn Khải và hai bên đã xác nhận về việc đạt tới thỏa thuận cơ bản trong đàm phán song phương Nhật Bản - Việt Nam về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
 

2. Cho đến nay, Nhật Bản vẫn ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam gia nhập WTO và tính đến tháng 5 năm nay, hai bên đã tiến hành 7 vòng đàm phán song phương. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Okonoghi và Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự đã đạt tới sự thỏa thuận về các mặt hàng công nghiệp.
 

3. Trước chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Machimura, từ ngày 6 tháng 6, tại Hà Nội, đoàn đàm phán hai Chính phủ Nhật Bản- Việt Nam đã tiến hành vòng đàm phán thứ 8 về các lĩnh vực còn lại là hàng nông nghiệp và dịch vụ, và đến ngày 9 tháng 6, cấp làm việc của hai phía đã điều phối xong, để đạt tới thỏa thuận cơ bản về toàn bộ các nội dung trong đàm phán song phương.

( Theo vn.emb-japan.go.jp)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top