Việc làm "Thu nhập trọn đời" của công chức Nhật Bản là khoảng bao nhiêu?

Việc làm "Thu nhập trọn đời" của công chức Nhật Bản là khoảng bao nhiêu?

Bạn đã bao giờ tự hỏi thu nhập trọn đời (thu nhập cả đời tính bằng cách cộng các năm) của bạn sẽ là bao nhiêu? Có thể những người trẻ tuổi không nghĩ đến điều này, nhưng một số người có thể vẫn để ý tới nó.

Lần này chúng ta sẽ xem xét thu nhập trọn đời của một công chức.

Thu nhập trọn đời của công chức nhà nước là gì?

Trước hết, thu nhập trọn đời của công chức nhà nước được ước tính từ mức lương trung bình hàng tháng của "bảng lương hành chính" của "khảo sát tình hình lương công chức toàn quốc năm 2019" của cơ quan nhân sự quốc gia.

"Mức lương trung bình hàng tháng" này bao gồm các khoản phụ cấp khác nhau (phụ cấp khu vực, phụ cấp di chuyển, mức lương điều chỉnh đặc biệt, phụ cấp điều chỉnh công việc của Bộ Tài chính, phụ cấp nhà ở, phụ cấp chuyển nhà, phụ cấp vùng lạnh, phụ cấp công việc khu vực đặc biệt, ...). Tiền lương trung bình hàng tháng cho mỗi nhóm tuổi và tiền thưởng (2 tháng của mức lương trung bình hàng tháng nhân 2 lần) được thêm vào cho thu nhập trọn đời. Tiền làm thêm giờ và trợ cấp hưu trí không được bao gồm ở đây. Và nghỉ hưu ở tuổi 60.

“Bảng lương hành chính” (năm 2019) thu nhập trọn đời sẽ là:

Tốt nghiệp trung học phổ thông: Khoảng 242 triệu yên

Tốt nghiệp cao đẳng: Khoảng 244 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: Khoảng 261 triệu yên

Thu nhập trọn đời của công chức địa phương là khoảng bao nhiêu?

Tiếp theo, liên quan đến thu nhập trọn đời của công chức địa phương, con số này được ước tính từ mức lương trung bình hàng tháng của "nhân viên hành chính chung của tất cả các chính quyền địa phương" trong "Bộ Nội vụ và Truyền thông năm 2018".

"Mức lương trung bình hàng tháng" này là tổng của tiền lương hàng tháng và phụ cấp hàng tháng cho các khoản phụ cấp khác nhau (phụ cấp hàng tháng cho người phụ thuộc, phụ cấp cộng đồng, phụ cấp nhà ở, phụ cấp công việc đặc biệt, tiền làm thêm giờ, ...). Tiền làm thêm giờ được bao gồm ở đây, nhưng không bao gồm trợ cấp hưu trí.

Mức lương trung bình hàng tháng cho mỗi nhóm tuổi và tiền thưởng (2 tháng của mức lương trung bình hàng tháng nhân 2 lần) được thêm vào tổng thu nhập trọn đời. Và cũng nghỉ hưu ở tuổi 60.

Thu nhập trọn đời của nhân viên hành chính nói chung của tất cả các chính quyền địa phương (năm 2018) như sau:

Đối với nam giới:

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Khoảng 190 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: Khoảng 220 triệu yên

Tốt nghiệp cao đẳng: Khoảng 204 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: Khoảng 210 triệu yên


Đối với nữ giới:

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Khoảng 174 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: Khoảng 198 triệu yên

Tốt nghiệp cao đẳng: Khoảng 204 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: Khoảng 260 triệu yên

So với thu nhập trọn đời của một nhân viên công ty?

Hãy xem "Thống kê lao động trẻ năm 2019" về thu nhập trọn đời của nhân viên công ty. Thu nhập trọn đời trung bình được ước tính dựa trên "Khảo sát cơ bản về cơ cấu tiền lương" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, và ở đây chúng ta sẽ xem xét "nhân viên chính thức toàn thời gian" (có chuyển công việc, nghỉ hưu ở tuổi 60).

Thu nhập trọn đời của nhân viên "Có chuyển việc, nhân viên toàn thời gian, nghỉ hưu 60 tuổi" (năm 2017)

Đối với nam giới

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 201,8 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 211,4 triệu yên

Tốt nghiệp cao đẳng / trung cấp nghề: 215,5 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 269,2 triệu yên


Đối với nữ giới

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 144,9 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 150,2 triệu yên

Tốt nghiệp cao đẳng /trung cấp nghề: 175,9 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 216,7 triệu yên


Công chức nhà nước không có chỉ tiêu phân biệt theo giới tính và không thể so sánh đơn giản nhưng có thể xếp theo thứ tự như sau:

Nhân viên văn phòng (nam, tốt nghiệp đại học / cao học)

Công chức nhà nước (tốt nghiệp đại học)

Công chức nhà nước (tốt nghiệp cao đẳng)

Công chức nhà nước (tốt nghiệp trung học phổ thông)

Nhân viên công ty (nữ, tốt nghiệp đại học / cao học)

Công chức địa phương (nam, tốt nghiệp đại học)

Tóm lại

Mặc dù nhân viên văn phòng có sự khác biệt lớn về giới tính và trình độ học vấn, nhưng với công chức thì không quá lớn. Công chức có khả năng có thu nhập trọn đời cao hơn đối với các trường hợp tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và phụ nữ. Ngoài ra, mặc dù không đề cập ở khía cạnh này, nhưng về quy mô công ty cũng có sự khác biệt lớn đối với nhân viên công ty.

 

Đính kèm

  • img_55aeefd7639b604f4807d03b20f10bf1695346.jpg
    img_55aeefd7639b604f4807d03b20f10bf1695346.jpg
    57.2 KB · Lượt xem: 13,025
Sửa lần cuối:

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top