Covid-19 Tình hình Corona ngày 1 tháng 3 : Xác nhận 13.799 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm 4.800 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 1 tháng 3 : Xác nhận 13.799 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm 4.800 ca so với tuần trước.

0c6 (2).jpg


Tại Nhật Bản, 13.799 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 1, Ít hơn khoảng 4.800 trường hợp so với thứ Tư tuần trước . Có 86 ca tử vong mới , 160 trường hợp bệnh nặng, giảm 6 người so với ngày trước đó.

Tại Tokyo, 1.028 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới giảm 167 ca so với thứ Tư tuần trước. Ghi nhận 3 trường hợp tử vong . Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, có 13 trường hợp ốm nặng, tăng hai trường hợp so với ngày trước đó .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top