Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 12 : Xác nhận 179.409 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhiều hơn 39.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 12 : Xác nhận 179.409 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhiều hơn 39.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

ダウンロード - 2022-10-26T142007.852.jpg


Tại Nhật Bản, 179.409 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 13, tăng 39.000 ca so với cùng ngày tuần trước. Có 283 ca tử vong mới và 431 trường hợp bệnh nặng, tăng 22 trường hơp so với ngày trước đó.

Ba tỉnh Iwate (2.515 người ), Fukushima (3.705 người ) và Gunma (3.576 người ) có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay.

Tại Tokyo, 19.800 ca nhiễm mới đã được xác nhận trong ngày 13 . Số ca nhiễm mới tăng 4.299 ca so với cùng ngày tuần trước. Có 14 ca tử vong mới. Theo tiêu chuẩn của chính quyền thủ đô, 22 trường hợp ốm nặng, tăng 3 người so với ngày trước đó .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top