Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 12 : Xác nhận 167.979 ca nhiễm Corona mới, tăng 35.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 12 : Xác nhận 167.979 ca nhiễm Corona mới, tăng 35.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

4jkl4CfYnbWoWyzD5J8Brfe9x65r_e8EmZbVlJ9m1VVtjwmX2xfe-FtRTXosuv5l5Jk5cddYnnvbNwPVsdCsDBzbiWJo8o...jpg


Tổng cộng có 167.979 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản vào ngày 15, gày tăng khoảng 35.000 ca so với cùng ngày tuần trước . Có 461 trường hợp bệnh nặng, tăng 13 ca so với ngày trước đó.

Tổng cộng có 253 người tử vong trên toàn quốc, bao gồm 29 người ở Hokkaido và 21 người ở Tokyo.

Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 17.687 ca , tăng khoảng 3.600 ca so với cùng ngày tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, có 30 trường hợp nghiêm trọng, tăng 7 người so với ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top