Covid-19 Tình hình Corona ngày 20 tháng 9 : Xác nhận 31.747 ca nhiễm Corona mới, giảm 55.800 ca so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 20 tháng 9 : Xác nhận 31.747 ca nhiễm Corona mới, giảm 55.800 ca so với cùng ngày tuần trước.

ダウンロード - 2022-08-09T161343.666.jpg


Tại Nhật Bản, 31.747 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 20. Số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm khoảng 55.800 ca so với thứ Ba trước đó. Cả nước có 299 trường hợp bệnh nặng, giảm so với ngày trước đó và 127 người tử vong được ghi nhận.

Tại Tokyo, 3794 ca nhiễm mới đã được xác nhận, giảm khoảng 5.000 ca so với thứ Ba tuần trước. 5 người đã được xác nhận đã tử vong .

Theo chính quyền thành phố, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần trước là 7430,3 người , bằng 79,2% so với tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, số bệnh nhân bệnh nặng đã tăng 3 người so với ngày hôm trước lên 28 người.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top