Covid-19 Tình hình Corona ngày 22 tháng 3 : Xác nhận 4.181 ca nhiễm Corona mới ở Nhật Bản, số ca nhiễm trung bình hàng tuần ở Tokyo giảm 21%.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 22 tháng 3 : Xác nhận 4.181 ca nhiễm Corona mới ở Nhật Bản, số ca nhiễm trung bình hàng tuần ở Tokyo giảm 21%.

ダウンロード (2).jpg


Vào ngày 22, có 4.181 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận ở Nhật Bản. 40 người tử vong và 73 người mắc bệnh nặng, giảm 3 người so với ngày trước đó.

Số ca nhiễm mới tại Tokyo là 373 người , giảm 443 ca so với cùng ngày tuần trước, đánh dấu ngày giảm thứ 11 liên tiếp so với tuần trước. Số ca nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 572 ca, giảm 21% so với tuần trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top