Covid-19 Tình hình Corona ngày 23 tháng 6 : Xác nhận 16.676 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, nhiều hơn 1169 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 23 tháng 6 : Xác nhận 16.676 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, nhiều hơn 1169 ca so với tuần trước.

ダウンロード - 2022-06-24T142410.474.jpg


Tại Nhật Bản vào ngày 23, 16.676 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới tăng 1169 người so với thứ Năm tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc là 38 người, tăng 2 người so với ngày hôm trước. 15 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận trong ngày 23 .

Tại Tokyo, 2413 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới tăng 594 người so với thứ Năm tuần trước. 1 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận trong ngày 23 .

Theo thống kê của chính quyền Thủ đô, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 1811,4 người, bằng 115,3% so với tuần trước. Chỉ có 1 người ốm nặng theo tiêu chuẩn của thành phố.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top