Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 3 : Xác nhận 6167 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 260 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 3 : Xác nhận 6167 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 260 ca so với tuần trước.

20230323-00010000-jij-001-1-view.jpg


Tại Nhật Bản, 6.167 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 26. Số ca nhiễm mới tăng khoảng 260 ca so với một tuần trước. 13 trường hợp tử vong mới. Tổng cộng có 59 trường hợp mắc bệnh nặng, giảm 6 người so với ngày hôm trước.

Số ca nhiễm mới theo tỉnh là 667 ca ở Tokyo, 448 ca ở Kanagawa, 339 ca ở Osaka và 310 ca ở Hyogo.

Số ca nhiễm mới ở Tokyo tăng 118 ca so với Chủ nhật tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyèn đô thị có 1 trường hợp bệnh nặng, tuơng tự ngày trước đó.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top