Covid-19 Tinh hình Corona ngày 26 tháng 6 : Xác nhận 14.238 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Covid-19 Tinh hình Corona ngày 26 tháng 6 : Xác nhận 14.238 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

ダウンロード - 2022-06-23T143232.737.jpg


Tại Nhật Bản, 14.238 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 26 trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới tăng khoảng 1070 người so với cùng ngày tuần trước. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp có số ca nhiễm vượt quá cung ngày tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 40 người, và 12 người được xác nhận đã tử vong.

Ở Tokyo, 2004 ca nhiễm mới đã được xác nhận trong ngày 26 . Số ca nhiễm mới tăng 382 người so với ngày chủ nhật trước đó, vượt qua cùng ngày tuần trước trong 9 ngày liên tiếp. Có 1 trương hợp tử vong.

Theo thống kê của chính quyền Thủ đô, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 2018 người , bằng 125,9% so với tuần trước. Số người bệnh nặng theo tiêu chuẩn của thành phố tương tự ngày trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top