Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 3 : Xác nhận 8246 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhiều hơn 4000 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 3 : Xác nhận 8246 ca nhiễm mới trên toàn quốc, nhiều hơn 4000 ca so với tuần trước.

0c6 (2).jpg


Vào ngày 29, 8246 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận tại Nhật Bản, nhiều hơn 4.000 ca so với tuần trước. Có 35 ca tử vong mới và 68 trường hợp bệnh nặng, tăng 1 người so với ngày hôm trước.

Tại Tokyo, 1002 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới tăng 629 người so với thứ Tư tuần trước. 2 người tử vong. Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, 3 trường hợp ốm nặng, nhiều hơn 1 người ngày trước đó.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top