Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 9 : Xác nhận 42.173 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 35.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 9 : Xác nhận 42.173 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 35.000 ca so với cùng ngày tuần trước.

img_253b4f17bb31543ac819f6498fb3c488359729.jpg


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội ngày 29 thông báo có 42.173 ca nhiễn mới trên toàn quốc, giảm khoảng 35.000 so với thứ Năm một tuần trước.

Ngoài ra, cả nước có 127 người tử vong và 188 người bệnh nặng, ít hơn 16 người so với ngày trước đó. Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 5.032 người, ít hơn 3.818 người so với con số được công bố vào thứ Năm tuần trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top