Việt Nam đón trên 60% nhà thầu nước ngòai đến từ Nhật Bản trong năm 2005

Việt Nam đón trên 60% nhà thầu nước ngòai đến từ Nhật Bản trong năm 2005

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2005, Bộ Xây dựng và các địa phương đã cấp 58 giấy phép thầu cho các nhà thầu nước ngòai đến từ 10 quốc gia họat động tư vấn xây dựng và thi công xây dựng tại Việt Nam, trong đó, số nhà thầu Nhật Bản chiếm trên 60%.

Phần lớn các nhà thầu nước ngòai trúng thầu chủ yếu thực hiện các dự án vốn vay ODA và các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngòai hoặc các nhóm A sử dụng vốn đầu tư trong nước có đấu thầu quốc tế.

Theo Bộ Xây dựng, phần lớn nhà thầu nước ngòai họat động tại Việt Nam đã chấp hành tốt các quy định: đã có liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng thầu phụ Việt Nam, tuy nhiên, mức độ liên danh hoặc tỷ lệ chi phí thầu cho thầu phụ hiện nay vẫn chưa kiểm sóat được, việc thực hiện chế độ báo cáo của các nhà thầu nước ngòai chưa đầy đủ theo quy định.

(Theo Đầu Tư)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top