Việt Nam - Nhật Bản: Ký công hàm về 9 dự án viện trợ cho vay

Việt Nam - Nhật Bản: Ký công hàm về 9 dự án viện trợ cho vay

[wrap]http://www.hoinhap.com.vn/cnhn/upload/webnews/nhuongquyen.jpg[/wrap]Theo Công hàm trao đổi được ký kết ngày 29/3 tại Hà Nội, Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý tiếp tục cam kết tài trợ cho Chính phủ Việt Nam 88,32 tỷ Yên tín dụng ưu đãi trong năm tài khoá 2005 (kết thúc vào ngày 31/3/2006).

Khoản tín dụng này nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, nguồn vốn này sẽ được đầu tư cho 9 chương trình và dự án, trong đó có 2 dự án đang triển khai: Mở rộng Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình (cấp vốn lần 2); Xây dựng cầu Thanh Trì (cấp vốn lần 4) và 7 dự án mới gồm: Xây dựng cầu Nhật Tân; Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2; Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2; Hỗ trợ phát triển đào tạo đại học và trên đại học về công nghệ thông tin; Thuỷ lợi Phan Rí-Phan Thiết; Phát triển hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ người nghèo; Phát triển bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực.

Trên cơ sở các điều kiện khung được ký kết, ngày 31/3/2006, tại Tôkyô, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm và ông Kyosuke Shinozawa-Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) sẽ ký 9 Hiệp định tín dụng cụ thể cho 9 chương trình và dự án này.

Như vậy, kể từ khi chính thức nối lại viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam vào năm 1992 đến nay, Nhật Bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam. Nếu tính cả khoản tín dụng ưu đãi lần này, cam kết ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong năm tài khoá 2005 đạt 100,9 tỷ Yên (tương đương 862 triệu USD), đưa tổng cam kết ODA giai đoạn 1992-2005 lên 1.214,7 tỷ Yên (tương đương 11 tỷ USD); trong đó 9,6 tỷ USD là tín dụng ưu đãi và 1,4 tỷ USD là viện trợ không hoàn lại.

Theo TTXVN
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top