Covid-19 Tình hình Corona ngày 28 tháng 3 : Xác nhận 8371 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 630 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 28 tháng 3 : Xác nhận 8371 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 630 ca so với tuần trước.

20230323-00010000-jij-001-1-view.jpg


Tại Nhật Bản, 8.371 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 28. Số ca nhiễm mới giảm 630 ca so với thứ Ba tuần trước. 43 trường hợp tử vong mới. Tổng cộng có 67 trường hợp mắc bệnh nặng, tăng 4 người so với ngày hôm trước.

Tại Tokyo, 1001 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới tăng 124 ca so với thứ Ba tuần trước. 2 trường hợp tử vong mới . Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, số lượng bệnh nhân mắc bệnh nặng giống như ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top