14 triệu USD để đưa CNTT vào 7.000 doanh nghiệp

14 triệu USD để đưa CNTT vào 7.000 doanh nghiệp

Dự án nâng cao năng lực CNTT doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN do tập đoàn hợp tác Việt - Nhật (VJCC) xây dựng có nguồn vốn được tài trợ bởi các công ty, tổ chức phi chính phủ xứ hoa anh đào. 80% số tiền sẽ dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, còn lại là lĩnh vực dịch vụ và cơ khí.

Dự án sẽ kéo dài trong 5 năm. Giai đoạn 1 (2005- 2007) chủ yếu phát triển kỹ năng và hệ thống sử dụng năng lực CNTT của doanh nghiệp. Giai đoạn 2 (2007-2010) trực tiếp triển khai hoạt động xúc tiến thương mại điện tử. Theo ông Dương Mạnh Hùng, Trưởng ban quản lý dự án, chương trình này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trên cơ sở họ trực tiếp gặp gỡ với đối tác Nhật Bản thông qua website song ngữ Anh - Nhật của chính họ và hệ thống thông tin được kết nối miễn phí tạo forum để hội thảo và đàm phán thương mại.

"Tôi khẳng định hạ tầng công nghệ hiện tại ở VN hoàn toàn có thể xây dựng được hệ thống này. Về cơ bản, công nghệ được sử dụng là theo các chuẩn của Nhật Bản. Ứng dụng chủ yếu trên nền tảng IXP và PXP. Hai nền tảng này thường xuyên được sử dụng cho hệ thống Internet, đảm bảo nó sẽ hoạt động lâu dài", Trưởng ban quản lý dự cho biết. "Phía Nhật cần một đơn vị trung gian xác lập sự tồn tại của các doanh nghiệp VN nên chúng tôi có nhiệm vụ giải quyết vấn đề ngôn ngữ bằng cách thiết lập hệ thống trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp cả hai bên".

"Chi phí cho mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chương trình này là 2.000 USD. Vốn đối ứng của mỗi đơn vị tham gia là 5 triệu đồng và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi dự án kết thúc. Trước mắt thì Ban dự án đang chủ động về nguồn vốn", ông Hùng tiết lộ.

Những người làm dự án hy vọng sau hai tháng sẽ kết nối cho khoảng 300 doanh nghiệp và trong năm năm tới là 7.000 đơn vị. Khi đó, mỗi doanh nghiệp sẽ có lực lượng nhân viên sử dụng tốt những ứng dụng công nghệ và hệ thống thương mại điện tử với nền tảng hoạt động 4-5 năm. "Chính hệ thống ứng dụng hiện đại này sẽ tham gia thực sự hoạt động làm ăn của mỗi đơn vị kinh tế và đem lại trên 40% hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó", người đứng đầu dự án hợp tác với Nhật Bản hứa hẹn.

(Theo VNExpress)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top