Bạn quên mật khẩu hay được thông báo là bị cấm truy cập ?

Bạn quên mật khẩu hay được thông báo là bị cấm truy cập ?

Rất nhiều bạn gửi mail hỏi về các vấn đề như sau:

1. Quên mật khẩu:

Mời bạn vào link sau để tự lấy lại mật khẩu :

http://www.thongtinnhatban.net/fr/login.php?do=lostpw2 Nhận được thông báo là bị cấm truy cập ?

Đơn giản là do bạn truy cập vào khu vực dành cho thành viên ! Hãy đăng nhập rồi truy cập thì vấn đề sẽ được giải quyết!


3. Dù đã đăng ký và đăng nhập nhưng vẫn không có quyền gửi bài ?
Lý do là do bạn chưa vào mail để kích hoạt tài khoản mà bạn đã đăng ký! Hãy kiểm tra lại hộp mail mà bạn đã dùng để đăng ký!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top