Thông Tin Nhật Bản sẽ thay đổi như thế nào ?

Thông Tin Nhật Bản sẽ thay đổi như thế nào ?

Nếu ai biết và đã từng truy cập ttnb.net thì sẽ thắc mắc tại sao ttnb.net lại thay đổi cấu trúc?Và nó sẽ thay đổi như thế nào?

Phần lý do chính thì không gì ngoài việc đưa lại sự tiện lợi cho người đọc bằng một bộ máy tìm kiếm tốt hơn và những thông tin xác thực hơn như đã được đề cập đến ở đây.

Còn việc nó sẽ được thay đổi như thế nào thì tôi xin nêu ra vài điểm chính như sau:

-Thông tin Nhật Bản.net sẽ chọn cách phát triển chậm mà chắc chắn. Không chạy theo số lượng (thành viên, bài viết) mà sẽ chú trọng đến chất lượng thông tin.

-Với xu thế vấn đề bản quyền ngày càng được xem trọng, ttnb.net sẽ nỗ lực hết mình trong việc tôn trọng bản quyền(như hạn chế việc sao chép tràn lan bài từ các trang khác, ghi rõ nguồn bài viết khi cần phải sao chép, trích dẫn).

-Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách tạo ra không gian "mở" cho thành viên thảo luận nhưng cũng sẽ duy trì cơ chế quản lý để làm sao giữ gìn cho diễn đàn luôn "sạch".

-Chúng tôi hoan ngênh sự đóng góp của bất cứ ai ủng hộ việc xây dưng một nơi cung cấp thông tin về Nhật Bản với những phương châm như đã được nêu trên đây.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top