Thông tin Nhật Bản chạy thử nghiệm trang chủ

Thông tin Nhật Bản chạy thử nghiệm trang chủ

Nếu bạn để ý thì sẽ nhận thấy khi truy cập vào địa chỉ www.thongtinnhatban.net thay vì diễn đàn thì một trang có giao diện khác hẳn xuất hiên. Đây chính là "trang chủ" mới của Thông Tin Nhật Bản .net.

Hiện nay trang chủ này vẫn đang trong thời gian chạy thử nghiệm và sẽ được điều chỉnh liên tuc. Vì thế trong quá trình truy cập có thể sẽ bị báo lỗi .
Mong bà con thông cảm !
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top