cách dùng や & と ?

HONGHA

New Member
có ai giải thích dùm mình với
mình không hiểu cách dùng や va と chỉ sự liệt kê
vd: từ tòa nhà tôi có thể thấy người & xe (ビル から 車 人 が みえます。ビル から 車 人 が みえます.)
2 câu trên thì câu nào đúng hơn
 

sakura_hana

Đại hậu đậu
có ai giải thích dùm mình với
mình không hiểu cách dùng や va と chỉ sự liệt kê
vd: từ tòa nhà tôi có thể thấy người & xe (ビル から 車 人 が みえます。ビル から 車 人 が みえます.)
2 câu trên thì câu nào đúng hơn


ビル から 車 人 が みえます.----> nếu chỉ thấy người và xe( không thấy thứ gì khác ) thì câu này ok.

や chỉ sự liệt kê của nhiều đối tượng : 家場へ魚や野菜や肉を買いに行きます。( Ngoài mua cá , rau , thịt thì còn mua nhiều thứ khác nữa , nhưng họ không liệt kê ra hết .Giống như cách nói của Việt Nam : " mua cá , rau , thịt ,..V.V...)
と liệt kê những đối tượng hiện có và cụ thể : 私と恋人はテレビーを見ています。
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

HONGHA

New Member
chào bạn Sakura_hana,
vậy theo bạn thi
や dùng để liệt kê nhiều đối tượng
còn と có liệt kê được nhiều đối tượng như や?
 

kamikaze

Administrator
chào bạn Sakura_hana,
vậy theo bạn thi
や dùng để liệt kê nhiều đối tượng
còn と có liệt kê được nhiều đối tượng như や?

AとBとC= A và B và C
AやB(など)= A và B v.v...

Hiểu đơn giản ra thì や= "và v.v..." còn と chỉ có nghĩ là "và"
 
Sao có người lại dạy, と chỉ dùng cho 2 vật, còn や thì như kami nói, 2,3 hay v.v... nhỉ:surprise:
 
Top