Cách phân biệt trường âm và đoản âm

kamikaze

Administrator
Một vấn đề mà người học tiếng Nhật mắc phải là việc phân biệt trường âm và đoản âm. Khi nói thì rất khó phân biệt và người ta có thể hiểu được trong ngữ cảnh. Tuy vậy khi viết hoặc dùng máy tính thì đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì nếu không phân biệt rõ thì sẽ không tra tìm đúng chữ được. Sau đây là hai cách phân biệt mà tác giả Đỗ Thông Minh đề ra :

1. Âm On là đoản âm khi chữ đó âm Hán Việt chỉ có 1-2 ký tự. Ví dụ âm TO trong chữ Đô hay ShO trong chử Sở

2. Âm on có thể là âm đoản âm hay trường âm khi âm Hán Việt có 3 ký tự. Loại này nhiều nên người học cần để ý và nhớ kỹ.

3. Âm On là trường âm khi âm Hán Việt có 4 ký tự trở lên. Ví dụ âm Too trong chữ Đông.

Trên đây là một vài quy tắc cơ bản. Nếu bạn nào có quy tắc nhớ khác xin nêu ra để cùng học hỏi.
 
Top