Chữ 才 và 歳 có khác nhau ko?

hamham

chú béo chú béo chú béo
Mọi người ơi, chữ 才 và chữ 歳 cùng có nghĩa là tuổi, nhưng có khác nhau gì ko? Mọi người chỉ cho hamham nhé.Bình thường thì hamham cứ dùng thôi ko quan tâm gì lắm đến sự khác biệt nhưng hôm trước xem phim 14才の母 , thì có 1 diễn viên viết 1 bài định đặt nhan đề là 14歳の母 nhưng sau lại sửa lại thành14才の母.Thực ra ko có vấn đề gì nhưng muốn tìm hiểu chút thôi,お願いします。
 
Chữ 歳 là đúng nghĩa gốc tuổi, vì hay dùng trong giấy tờ nhưng viết quá nhiều nét nên người Nhật giản lược bằng cách dùng chữ đồng âm (sai) chỉ có 3 nét thay vì 14 nét để thay thế đó là chữ 才、nghĩa gốc là chữ tài (tài năng-không đếm dc nên cũng khó nhầm).
Với người nhật để đếm tuổi thì chữ nào cũng dùng dc, nhưng 歳 dc coi là chữ cổ (mukasi).

Chữ 才 ngoài để dc lấy chỉ tuổi ở hình thức số đếm, ngoài ra sẽ không mang ý nghĩa gì liên quan mà dùng 歳(sai, toshi).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top