Con Người Nhật Bản

Con Người Nhật Bản

Nguời Nhật Bản là pha trộn của các dân tộc bản dịa với nguời Hoa, Ðại Hàn, Mãn Châu, Eskimo... thuộc giống da vàng. Dáng nguời lùn mập, nhung nay phát triển mạnh về chiều cao cung nhu tuổi thọ. Theo thống kê nam 1990, chiều cao trung bình của phái nam là 171,3 cm và phái nữ là 158,4 cm. Theo thống kê nam 1995, tuổi thọ trung bình phái nam là 77 tuổi và phái nữ là 83 tuổi, là dân tộc gia tang tuổi thọ nhanh nhất và nay dứng dầu thế giới. Họ rất khỏe mạnh, dẻo dai, ngay phụ nữ cung có thể dứng làm việc cả ngày, nhiều nguời 70, 80 tuổi vẫn còn hang hái làm việc, không phải tham tiền vì họ rất giầu, nhung vì thích làm việc, dến dộ thế giới gọi họ là "labor animal" (con vật lao dộng).

Về khuôn mặt nguời Nhật, theo các nghiên cứu y học mới dây cho thấy dã có nhiều biến dổi trong 1-200 nam qua. Xem các tranh cổ, nhất là loại tranh thủ ấn họa nổi tiếng của Nhật Bản, thuờng thấy vẽ phụ nữ Nhật mắt hí một mí, lông mày mỏng, mui tẹt. Ngày nay mắt họ khá lớn, lông mày rậm hon, và mui cung cao hon. Thêm một diển nữa là xua khuôn mặt vốn tròn, nay thì dài vì cằm của họ dài ra. Theo y khoa giải thích là thức an ngày xua phải nhai nhiều, nhất là thời 3-4.000 nam truớc, thuờng số lần nhai gấp từ 5-10 lần so với các thức an mềm ngày nay. Do nhai ít, bắp thịt cằm làm việc ít nên cằm bị trễ dần xuống. Một diểm khác nữa là nguời Nhật thuờng bị thiếu chất vôi (calcium), nên rang hay bị hu và cung thuờng mọc không dều, nếu di niềng cho thẳng sẽ tốn khoảng 6.500-8.000 MK.

Tác giảSeifer Almasy - Japan Club - TTVNonline
Sưu tầm
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top