Dịch hộ tớ với!

hamham

chú béo chú béo chú béo
Tình huống là nếu là 1 ngày tớ đựoc xổ số và được 1 số tiền rất lớn và muốn biếu bố mẹ một số tiền. Khi đó tớ sẽ đặt câu: " Tôi sẽ biếu bố mẹ tôi một khoản tiền " này như thế nào. Tớ có dịch nhưng mà nghe không thuận lắm, mọi người chỉ cho tớ với. Cảm ơn nha.
 

kamikaze

Administrator
"Tớ" dịch rồi thì đưa câu đó lên đây để cùng trao đổi nhé!
 

sakura_hana

Đại hậu đậu
Ðề: dịch hộ tớ với!

Maybe I can't give you everything that you wish... But the only thing that I can give you is "Smile" and "Pleasure"!!
==>> 多分私はあなたが. 望むすべてを与えることができな_い_しかし私が与えることができる唯一の_
_事は"微笑" 及び"喜び"! である!mọi xem hộ tôi dịch có đúng ko nha !:)


Thanks!!!!
 

kamikaze

Administrator
Re: Ðề: dịch hộ tớ với!

sakura_hana nói:
Maybe I can't give you everything that you wish... But the only thing that I can give you is "Smile" and "Pleasure"!!
==>> 多分私はあなたが. 望むすべてを与えることができないしかし私が与えることができる唯一の事は"微笑" 及び"喜び"! である!


mọi xem hộ tôi dịch có đúng ko nha !:)


Thanks!!!!
1.私はあなたが望むことのすべてを与えることができないです。しかし、与えることができる唯一の事は「スマイル」と「喜び」です。

2.私はあなたが望むことのすべてを与えることができないです。与えることができるのは2つだけです。それは「スマイル」と「喜び」です。


Nếu dùng "shikashi" thì giữa hai câu nên bỏ chấm vào nhé.Câu trên cố dịch cho sát với câu của sakura_hana còn câu dưới thì sẽ sát nghĩa với câu tiếng Anh hơn.
 

hamham

chú béo chú béo chú béo
Ðề: Re: dịch hộ tớ với!

Bạn tớ viết là
      両親に お金をわけます。
Nhưng theo tớ chỉ cần nói là 両親に すこしお金をあげます。
 

kamikaze

Administrator
Re: Ðề: Re: dịch hộ tớ với!

hamham nói:
Bạn tớ viết là
      両親に お金をわけます。
Nhưng theo tớ chỉ cần nói là 両親に すこしお金をあげます。

Nếu mà nói với cách kính trọng thì 差し上げます

分けます không nên dùng trong trường hợp này vì nó có nghĩa là "chia"
 

hamham

chú béo chú béo chú béo
Ðề: Re: Ðề: Re: dịch hộ tớ với!

kamikaze nói:
Nếu mà nói với cách kính trọng thì 差し上げます

分けます không nên dùng trong trường hợp này vì nó có nghĩa là "chia"
Như vậy là viết giống như câu hứ hai chỉ thay động tù thôi ah?
 
Top