Hán tự: qui tắc 2

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
Qui tắc 2: Những kanji có âm Hán Việt mang vần Ê thi 70% sẽ có âm on mang vần EI, 30% sẽ có âm on mang vần AI

米 (mễ: bei) 、計 (kế: kei) 、世 (thế: sei) 、礼 (lễ: rei) 、係 (hệ: kei) 、芸 (nghệ: gei) 、勢 (thế: sei) 、底 (đệ: tei)、衛 (vệ : ei) 、製 (chế : sei) 、例 (lệ: rei) 、系 (hệ: kei)、、制 (chế: sei) 、提 (đề: tei) 、陛 (bệ: hei)

第 (đệ: dai) ,祭 (tế : sai) , 菜 (tế: sai), 題 (đề: dai), 際 (tế: sai)、妻 (thê: sai), 済 (tế: sai)


cáo lỗi ví bận nên post chậm
 
Top