Không download, không gửi bài, không vào được 1 số diễn đàn

Không download, không gửi bài, không vào được 1 số diễn đàn

Có một số thành viên gửi email thắc mắc tại sao không download được, không vào được 1 số diễn đàn v.v...
Lý do đơn giản là vì các bạn không hề tham gia gửi bài nên chưa đủ số bài viết theo yêu cầu. Hãy đọc lại hướng dẫn trên này một lần nữa thì sẽ rõ vì sao.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top