Cách dùng bộ gõ tiếng Việt trên diễn đàn

Cách dùng bộ gõ tiếng Việt trên diễn đàn

Hiện nay trên ttnb.net đã cài bộ gõ tiếng Việt. Và nếu bạn bật bộ gõ tiếng Việt trên máy và cả bộ gõ trên diễn đàn cùng lúc thì sẽ bị lỗi. Do đó cách khắc phục như sau:


-Tắt bộ gõ trên máy để dùng bộ gõ trên diễn đàn.


-Tắt bộ gõ trên diễn đàn để dùng bộ gõ trên máy.


Cách điều chỉnh bộ gõ trên diễn đàn như sau:

anh 1.png

1/ Nhấn vào nick của bạn ở trên góc phải.

2/ Nhấn vào "Preferences"
4/Màn hình sẽ hiện ra như sau:

hinh 3.png

3/Nhìn vào khung "Vietnamese Input method"
(Clich chuột vào hình tam giác ▼ ở bên phải để chọn cách gõ).

Nếu muốn tắt thì chọn "disable" .

Cuối cùng là nhấn "save" ở cuối trang.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top