Covid-19 Ngày 4 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 604 người nhiễm mới corona trên toàn quốc, 24 người tử vong

Covid-19 Ngày 4 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 604 người nhiễm mới corona trên toàn quốc, 24 người tử vong

Bài viết liên quan

Your content here
Top