Tập quán Nhật Bản: Tất cả học sinh tiểu học đều sử dụng cặp chuyên dụng?

Tập quán Nhật Bản: Tất cả học sinh tiểu học đều sử dụng cặp chuyên dụng?

Để tìm hiểu nhu cầu và điều kiện thực tế của cặp đi học được sử dụng tại các trường tiểu học, công ty sản xuất dụng cụ bơi Footmark (Tokyo) đã nhắm đến 400 phụ huynh có con từ lớp 1 đến lớp 4 trên toàn quốc nhằm tiến hành khảo sát về “cặp được sử dụng khi vào tiểu học”.

Theo kết quả khảo sát, 91,4% các bậc phụ huynh đã xem xét về cặp chống gù lưng trước khi con họ nhập học, nhưng 8,6% còn lại thì đã xem xét các loại cặp khác. Một lần nữa, chúng ta thấy rằng suy nghĩ “học sinh tiểu học sẽ luôn sử dụng cặp chuyên dụng” đã ăn sâu vào tiềm thức của đa phần các bậc phụ huynh.

Lý do họ chọn cặp chuyên dụng là vì “chỉ có cặp chuyên dụng là lựa chọn tối ưu” là 44,7% và “tôi nghĩ rằng cặp chuyên dụng là cặp được chỉ định cho trường tiểu học (bao gồm cả thông báo từ trường)” là 42,5%. Mặt khác, có vẻ như có rất nhiều sự không hài lòng từ những người mua thực tế rằng: “cặp chuyên dụng có vẻ nặng đối với trẻ em” là 29,5% và “giá của cặp này cao” là 30,3%.

Hiện tại, việc lựa chọn cặp chuyên dụng là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, khi học đến khoảng lớp năm tiểu học nhiều đứa trẻ sẽ không sử dụng cặp này nữa. Trước khi nhập học, chỉ có 8,6% các bậc phụ huynh nói rằng đã xem xét các loại cặp khác, nhưng khi được hỏi, "Nếu bạn có thể chọn lại, bạn có chọn xem xét các loại cặp khác không?" thì có 24,1%, tức là trong 4 người sẽ có 1 người trả lời là “Có”.

(Bản gốc tiếng Nhật)
 

Đính kèm

  • sp_new-color2021_main01.jpg
    sp_new-color2021_main01.jpg
    189.8 KB · Lượt xem: 1,396
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top