Việc làm Nhật Bản: "Thu nhập trọn đời" của nhân viên công ty là bao nhiêu?

Việc làm Nhật Bản: "Thu nhập trọn đời" của nhân viên công ty là bao nhiêu?

Bạn đã bao giờ tự hỏi thu nhập trọn đời (thu nhập cả đời tính bằng cách cộng các năm) của bạn sẽ là bao nhiêu? Có thể những người trẻ tuổi không nghĩ đến điều này, nhưng một số người có thể vẫn để ý tới nó.

Người ta nói rằng chế độ làm việc trọn đời đã sụp đổ, nhưng xét cho cùng, thu nhập trọn đời của một "công ty lớn" hoặc đối tượng "không thay đổi công việc" có xu hướng cao hơn.

Lần này chúng ta sẽ xem xét thu nhập trọn đời của nhân viên công ty dựa trên trình độ học vấn, giới tính và quy mô công ty của họ.

img_91fb3ae59cabf81ec1b80d213a6d0ae3608757.jpg


Thu nhập trọn đời của nhân viên công ty là khoảng bao nhiêu?

Số liệu thống kê về lao động trẻ của năm 2019. Ở đây, nó được chia thành ba loại như sau:

1. "Có sự thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi"

2. "Không thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, nghỉ hưu ở tuổi 60"

3. "Nhân viên không chính thức làm việc toàn thời gian, và làm việc đến 60 tuổi"

Về loại số 1, sẽ không có thất nghiệp ngay cả khi bạn thay đổi công việc (không có phát sinh lương) và bạn có thể thay đổi công việc với công ty có quy mô tương tự.

Ở loại số 2 cũng được gọi là cùng một loại hình công ty, và bạn sẽ làm việc cho cùng một công ty cho đến khi bạn 60 tuổi.

Đối với loại 3, là sau khi tốt nghiệp ra trường, ngay lập tức bạn bắt đầu làm việc như một nhân viên không chính thức toàn thời gian, và tiếp tục làm việc không toàn thời gian cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 60.

Thu nhập trọn đời kiếm được ở đây "không bao gồm trợ cấp hưu trí."

Hãy cùng xem thu nhập trọn đời dựa trên trình độ học vấn.


1. Thu nhập trọn đời của nhân viên "có thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi" năm 2017 như sau:

Nam giới

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 201,8 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 211,4 triệu

Tốt nghiệp trường nghề/ cao đẳng: 215,5 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 269,2 triệu yên


Nữ giới

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 144,9 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 150,2 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 175,9 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 216,7 triệu yên


2. Thu nhập trọn đời của nhân viên "không thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, nghỉ hưu ở tuổi 60" (năm 2017) như sau:

Nam giới

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 255 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 249,7 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 288,7 triệu yên

Nữ giới

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 185,4 triệu

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 201,3 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 246,6 triệu yên


3. Thu nhập trọn đời của nhân viên “không chính thức làm việc toàn thời gian" (năm 2017) là:

Nam giới

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 135,2 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 130,2 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề/ cao đẳng: 129,2 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 156,3 triệu yên


Nữ giới

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 107,8 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 104,1 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 109,6 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 123,3 triệu yên

Mức thu nhập cao nhất là 289,7 triệu yên đối với sinh viên tốt nghiệp đại học không thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi và thấp nhất là 107,8 triệu yên đối với nhân viên toàn thời gian, tốt nghiệp trung học cơ sở.

Quả nhiên là, những người không thay đổi công việc có thu nhập trọn đời cao hơn. Ngoài ra trình độ học vấn và phân biệt giới tính cũng rất lớn. Đối với nhân viên không chính thức dù là có trình độ học vấn nào đi nữa cũng không đạt được mức 200 triệu yên.

Tiếp theo, hãy nhìn vào thu nhập trọn đời theo quy mô công ty.


Thu nhập trọn đời dựa trên quy mô công ty khác nhau như thế nào?

1. Thu nhập trọn đời dựa trên quy mô công ty của nhân viên "có thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi" (năm 2017) như sau:

Từ 10 đến 99 người


(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 183 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 178,1 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 187,8 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 204,5 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 128,2 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 130,1 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 150,7 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 172,3 triệu yên


Từ 100 đến 999 người

(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 202,8 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 204,9 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 187,8 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 246,8 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 151,3 triệu

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 130,1 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 150,3 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 203,8 triệu yên


Từ 1000 người trở lên

(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 259,1 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 257,3 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 252,1 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 309,5 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 173,9 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 180,7 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 208,6 triệu yên

Tốt nghiệp đại học / cao học: 254,5 triệu yên2. Thu nhập trọn đời dựa trên quy mô công ty của nhân viên "không thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi" (năm 2017) như sau:


Từ 10 đến 99 người


(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Không có kết quả khảo sát

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 207,3 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 215,1 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 224,9 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Không có kết quả khảo sát

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 156 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 175,3 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 198,4 triệu yên


Từ 100 đến 999 người


(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Không có kết quả khảo sát

Tốt nghiệp trung học: 235,5 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 230 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 256,6 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Không có kết quả khảo sát

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 175,3 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 192,3 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 225 triệu yên


Từ 1000 người trở lên

(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Không có kết quả khảo sát

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 281,6 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 286,6 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 318,8 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: Không có kết quả khảo sát

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 205,2 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 221 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 267,2 triệu yên3. Thu nhập trọn đời dựa theo quy mô công ty của nhân viên “không chính thức làm việc toàn thời gian" (năm 2017) là:

(Ở đây, số liệu này dành cho những người làm việc toàn thời gian, bao gồm cả nhân viên chính thức và nhân viên không chính thức, và không nhất thiết là việc làm liên tục tại cùng một công ty.)


Từ 10 đến 99 người

(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 176,9 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 174,2 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 184,4 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 201,3 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 115,1 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 122,4 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 143,6 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 164,7 triệu yên


Từ 100 đến 999 người

(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 186,1 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 194,5 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 201,7 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 240,1 triệu yên(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 128,4 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 133,5 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 160,9 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 189,4 triệu yên


Từ 1000 người trở lên

(Nam giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 230,1 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 238,6 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 237,5 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 299 triệu yên


(Nữ giới)

Tốt nghiệp trung học cơ sở: 140,2 triệu yên

Tốt nghiệp trung học phổ thông: 147,3 triệu yên

Tốt nghiệp trường nghề / cao đẳng: 183,8 triệu yên

Tốt nghiệp đại học: 224,6 triệu yên


Mức cao nhất là dành cho những người tốt nghiệp đại học (nam: 318,8 triệu yên, nữ: 267,2 triệu yên) của loại hình “không thay đổi công việc, là nhân viên toàn thời gian, nghỉ hưu ở tuổi 60 cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn thay đổi công việc, nếu quy mô công ty của bạn giống nhau, thu nhập trọn đời của bạn sẽ chỉ thay đổi vài triệu yên. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, không có thời gian thất nghiệp cho "thay đổi công việc", vì vậy cần phải xem xét điểm này.

Tuy nhiên, có sự khác biệt khoảng 100 triệu yên giữa quy mô "từ 10 đến 99 người" mà không có "thay đổi công việc" và " từ 1000 người trở lên". Ngay cả khi bạn so sánh với thu nhập trọn đời bao gồm cả nhân viên không chính thức cho cùng một quy mô công ty (hơn 1.000 người), thì nó vẫn chênh lệch hàng chục triệu yên, nhưng chênh lệch gần 100 triệu là không có. Có thể nói rằng quy mô của một công ty có tác động rất lớn đến thu nhập trọn đời.

Có thể nói rằng sự khác biệt giới tính có tác động lớn đến thu nhập trọn đời, nhưng trong tương lai, có thể nói rằng sự khác biệt sẽ trở nên nhỏ hơn khi phụ nữ tiến ra xã hội, và tôi rất mong muốn điều đó xảy ra.


Tổng kết

Mặc dù cho đến nay không thể so sánh đơn giản bằng cách sử dụng dữ liệu, nhưng có thể nói rằng nhiều khả năng thu nhập trọn đời sẽ cao nhất nếu cả nam và nữ tiếp tục làm việc cho các công ty có từ 1000 người trở lên mà không thay đổi công việc.

Có thể nói rằng quy mô của một công ty có tác động lớn hơn đến thu nhập trọn đời so với việc có hoặc không thay đổi công việc. Nếu bạn lo lắng về việc thay đổi công việc, và bạn có thể thử nó mà không kể thu nhập hàng năm. Tuy nhiên, tốt hơn là xem xét rằng nếu thay đổi một công ty quy mô lớn, thu nhập trọn đời cũng có thể thay đổi đáng kể.


 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top