Robot xây dựng cho các công trình nguy hiểm

Robot xây dựng cho các công trình nguy hiểm

Công ty xây dựng Kawada Industries của Nhật Bản vừa “tuyển” vào đội ngũ công nhân xây dựng của mình một robot dạng người được thiết kế đặc biệt để làm việc tại những nơi có độ nguy hiểm cao.

ImageView.aspx


Con robot HRP-3P này cao khoảng 1,5 m và nặng khoảng 63 kg. HRP-3P được điều khiển từ xa và làm được một số công việc như người. Không biết năng suất lao động và chi phí hoạt động cho HRP-3P có tương tự như một công nhân hợp tác lao động tuyển từ các nước chậm phát triển hay không.

(Theo Kyodo News)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top