Thành ngữ tiếng Nhật 6: あばたもえくぼ

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
痘痕もえくぼ :YÊU NHAU CỦ ẤU CŨNG TRÒN (YÊU LÀ MÙ QUÁNG, THẤY CÁI GÌ CỦA NGƯỜI YÊU CŨNG TUYỆT VỜI)

• あばたもえくぼ。 ;《諺》
She who loves an ugly man thinks him handsome.
• あばたもえくぼ ;《諺》
Love covers many infirmities.
• ほれた目にはあばたもえくぼ ;《諺》
Every lover sees a thousand graces in the beloved object.
 

Điểm tin

Top