Thành ngữ tiếng Nhật: Treo đầu dê bán thịt chó

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
thành ngữ: chỉ ý lừa dối, làm người ta nhầm tưởng, ngộ nhận, thấy vậy mà không phải vậy

羊頭をかかげて狗肉を売る
cry wine, and sell vinegar

vidu :

羊頭狗肉の広告
misleading [deceptive] advertising [advertisement]
 

Điểm tin

Top