Thông báo về biện pháp xác nhận nhân thân của khách nước ngoài tại các nhà nghỉ, khác

Thông báo về biện pháp xác nhận nhân thân của khách nước ngoài tại các nhà nghỉ, khác

Từ ngày 1/4/2005, với mục đích điều chỉnh v.v. thể chế phòng chống lây lan các bệnh truyền nhiễm tại các nhà nghỉ, khách sạn v.v. và đảm bảo an toàn cho khách sử dụng chống phát xít khủng bố trong và ngoài nước, Bộ Y Tế Nhật Bản quyết định sẽ áp dụng những biện pháp sau liên quan đến việc nghỉ trọ của khách nước ngoài tại các nhà nghỉ, khách sạn v.v. của Nhật Bản. Đề nghị quý khách nghỉ trọ sẽ hiểu rõ và hợp tác.

¡ Trong danh sách nghỉ trọ, ngoài họ tên, địa chỉ và nghề nghiệp
v.v. của khách nghỉ trọ, phải ghi quốc tịch và số hộ chiếu của
người đó.

¡ Để đảm bảo tính xác thực của việc ghi danh sách khách nghỉ trọ,
cùng với việc yêu cầu xuất trình hộ chiếu tại quầy lễ tân v.v., phải
copy lại hộ chiếu

(www.vn.emb-japan.go.jp)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top