Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 9 : Xác nhận 87.572 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 25.000 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 9 : Xác nhận 87.572 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 25.000 ca so với tuần trước.

ダウンロード - 2022-08-08T160540.467.jpg


Tại Nhật Bản, 87.572 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 13, giảm 25.000 ca nhiễm so với cùng ngày tuần trước. Số trường hợp bệnh nặng trên toàn quốc là 412 người, bằng ngày trước đó. Đã có 220 trường hợp tử vong mới được xác nhận trong ngày 13 .

Có 8.855 ca nhiễm mới ở Tokyo, giảm 631 ca so với cùng ngày tuần trước. Theo chính quyền thành phố, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần trước là 9.385 ca , tương đương 80,8% so với tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị, có 28 trường hợp bệnh nặng, giảm 4 người so với ngày trước đó.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top