Covid-19 Tình hình Corona ngày 27 tháng 6 : Xác nhận 9572 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 7 ngày liên tiếp so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 27 tháng 6 : Xác nhận 9572 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 7 ngày liên tiếp so với cùng ngày tuần trước.

K10013691271_2206271829_0627183842_01_02.jpg


Tại Nhật Bản, 9572 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc vào ngày 27. Số ca nhiễm mới tăng 1775 người so với thứ Hai tuần trước, vượt qua ngày cùng tuần trước đó trong 7 ngày liên tiếp. Số người bệnh nặng trên toàn quốc là 45 người, tăng 5 người so với ngày hôm trước và 13 trường hợp tử vong mới được xác nhận trong ngày 27.

Tại Tokyo, 1517 ca nhiễm mới đã được công bố . Số ca nhiễm mới tăng 441 người so với thứ Hai tuần trước, vượt qua cùng ngày tuần trước đó trong 10 ngày liên tiếp. Không có trường hợp tử vong mới nào được xác định.

Theo thống kê của chính quyền Thủ đô, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 2081,0 người , bằng 128,5% so với tuần trước. Số người bệnh nặng theo tiêu chuẩn của thành phố tăng một người so với ngày hôm trước lên 4 người.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top