Covid-19 Tình hình Corona ngày 28 tháng 6 : Xác nhận 19,836 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 4000 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 28 tháng 6 : Xác nhận 19,836 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 4000 ca so với tuần trước.

ダウンロード - 2022-06-29T142955.849.jpg


Tại Nhật Bản vào ngày 28, 19.386 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới tăng khoảng 4.000 người so với ngày thứ Ba trước đó, vượt qua cùng ngày của tuần trước trong 8 ngày liên tiếp. Số người mắc bệnh nặng trên toàn quốc là 46 người, tăng 1 người so với ngày hôm trước và 16 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận.

Tại Tokyo, 2514 ca nhiễm mới đã được công bố trong ngày 28 . Số ca nhiễm mới tăng 551 người so với thứ Ba tuần trước, vượt qua 11 ngày liên tiếp cùng ngày của tuần trước. 2 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận.

Theo chính quyền Tokyo , số người mắc mới trung bình trong tuần qua là 2159,7 người, bằng 128,4% so với tuần trước. Theo tiêu chuẩn của thành phố, số người bệnh nặng là 5 người, nhiều hơn 1 người so với ngày trước đó.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top