Covid-19 Tình hình Corona ngày 3 tháng 10 : Xác nhận 15.167 ca nhiễm trên toàn quốc , giảm 28.000 ca so với thứ hai tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 3 tháng 10 : Xác nhận 15.167 ca nhiễm trên toàn quốc , giảm 28.000 ca so với thứ hai tuần trước.

ダウンロード (23).png


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo có 15.167 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, trong đó 1.673 ca đã được xác nhận ở Tokyo.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 15.167 ca nhiễm mới đã được báo cáo trên toàn quốc vào ngày 3, giảm hơn 28.000 ca so với thứ Hai tuần trước. Ngoài ra, cả nước có 53 trường hợp tử vong mới và 162 người bệnh nặng, tương tự ngày trước đó.

Mặt khác, có 1.673 ca nhiễm được công bố ở Tokyo, ít hơn 4.643 người so với thứ Hai tuần trước. Số người nhiễm trung bình trong 7 ngày qua là 4084,7 người, bằng 64,7% so với tuần trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top