Từ lóng tiếng Nhật 11: 手に汗を握って

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
手に汗を握って : HỒI HỘP TOÁT CẢ MỒ HÔI, ĐẾN NGHẸT THỞ... (DIỄN TẢ SỰ HỒI HỘP, HẤP DẪN, VÍ DỤ NHƯ KHI XEM BÓNG ĐÁ, PHIM HÀNH DỘNG...)

• 手に汗を握って〔映画・芝居・人の話などに〕
on the edge of one's seat [chair]
 

Điểm tin

Top