Từ Lóng tiếng Nhật 2

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
赤子の手をひねる : diễn tả 1 việc làm dễ ẹt, không mấy khó khăn, như thò tay lấy kẹo trong tay 1 đứa bé

• 赤子の手をひねるようなもの
like child's play
• 赤子の手をひねるようなものだ
like taking candy from a baby
 

Điểm tin

Top