CÁC VẤN ĐỀ KHÁC(CẤM QUẢNG CÁO)

Thảo luận về các vấn đề khác không thuộc về bất cứ phần nào ở trên (cấm quảng cáo).

Tranh luận

Khu vực dành cho các tranh luận không công khai. Chỉ người liên quan và mod mới truy cập được.
Chủ đề
1
Bài viết
29
Chủ đề
1
Bài viết
29
Normal threads
quyenjp 36
kosame 18
nhjp91 8
fonist 0
bt3 0
moto 0
bt3 1
fonist 9
Top