Chuyện buôn dưa Vài điểm về người Nhật với thiên tai

Chuyện buôn dưa Vài điểm về người Nhật với thiên tai

Sắp đến kỷ niệm 1 năm ngày động đất, moto xin chia sẻ 1 điều nhận xét ở một khía cạnh khác của người Nhật đối với thảm hoạ này.

Trong khi người nước ngoài chạy trốn vì sợ phóng xạ thì người Nhật ở nước ngoài lại quay về Nhật để xây dựng đất nước, tận dụng những quan hệ đã có với đối tác để tăng cường xuất khẩu và hợp tác.

Đồng thời khi gặp đối tác nước ngoài thường tự nói là Nhật đang gặp khó khăn vì thảm hoạ và muốn người nước ngoài giúp đỡ. Cụ thể là muốn mọi người mua sản phẩm của Nhật. Nhưng khác với Việt Nam chỉ muốn mọi người mua hộ gói tăm vài ngàn đồng, thì ở đấy muốn mọi người mua máy móc cỡ vài trăm ngàn đô.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top