Bão số 4 đang tiến vào Nhật

Bão số 4 đang tiến vào Nhật

Có ai quan tâm về bão này không nhỉ?

ImageView.aspx

http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=100638&ChannelID=2

http://www4.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/7/13/200634.tno
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top