Bệnh phấn hoa hoành hành

Bệnh phấn hoa hoành hành

Cứ hàng năm đến khỏang tháng 3-4 thì người Nhật lại vô cùng khốn đốn để đối phó với bệnh phấn hoa. Đây là một lọai bệnh gân ra do cơ thể người dị ứng với phấn hoa(của cây Sugi). Năm nay theo điều tra của 1 công ty dược phẩm thì khỏang 50% số người nói là bị sổ mũi. 35,5% bị nghẹt mũi. 27% nhảy mũi, 15% ngứa và 10 khó ngủ.

( lược dịch Theo yahoo.jp news)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top