Cá voi cứu người?

Bình luận (1)

AK@

New Member
Cuối bài viết có nhận định là có lẽ cá voi "hành động theo bản năng" (ý nói không phải có ý cứu)!
Thực ra, về mặt khoa học thì việc cá voi cứu người chính là bản năng tự cứu nó. Tui không nhớ rõ, nhưng đại loại là khi sóng to gió lớn, cá voi di chuyển cũng khó khăn nên phải dựa vào cái gì đó để hạn chế bớt sức công phá của sóng (nói dân gian, k dùng khoa học à nha, kaka). Thế nên nó mới cập vào mạn tàu/thuyền trên biển ===> đôi bên cùng có lợi ==> được suy diễn thành phước lớn ===> thêm vài người tôn trọng nó ===> cũng tốt.
:)) :)) :))
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top